วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง > จ้างทำซองพลาสติก จำนวน 2 รายการ ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : ก.ค. 63 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : ค่าเครื่องเขียนและวัสดุ

จ้างทำซองพลาสติก จำนวน 2 รายการ ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : ก.ค. 63 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : ค่าเครื่องเขียนและวัสดุ

วงเงินงบประมาณ

1,240,000.00

วันที่ประกาศ : 12 มิ.ย. 2563