วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง > จ้างทำซองกระดาษใส่เอกสาร จำนวน 6 รายการ (ครั้งที่ 2) ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : ก.ย. 2565 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : ค่าเครื่องเขียนและวัสดุ

จ้างทำซองกระดาษใส่เอกสาร จำนวน 6 รายการ (ครั้งที่ 2) ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : ก.ย. 2565 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : ค่าเครื่องเขียนและวัสดุ

วงเงินงบประมาณ

1,220,000.00

วันที่ประกาศ : 14 ก.ย. 2565
Skip to content