วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง > จ้างเหมาบริการทำความสะอาดสำนักงาน ธนาคารออมสินสำนักงานราชดำเนิน ปี 2564 ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : ม.ค. 64 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : ค่าจ้างทำความสะอาด

จ้างเหมาบริการทำความสะอาดสำนักงาน ธนาคารออมสินสำนักงานราชดำเนิน ปี 2564 ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : ม.ค. 64 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : ค่าจ้างทำความสะอาด

วงเงินงบประมาณ

514,800.00

วันที่ประกาศ : 25 ม.ค. 2564
Skip to content