วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง > จ้างทำของแจก Boxset for SMEs Startup โดยวิธีตกลงราคาเพื่อการพาณิชย์ ผู้ได้รับคัดเลือกได้แก่ บริษัท ซีทูเทรดดิ้ง จำกัด (สำนักงานใหญ่) โดยเสนอราคาเป็นเงิน 240,429.00 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มภาษีอื่น ค่าจดทะเบียน ค่าขนส่ง และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง

จ้างทำของแจก Boxset for SMEs Startup โดยวิธีตกลงราคาเพื่อการพาณิชย์ ผู้ได้รับคัดเลือกได้แก่ บริษัท ซีทูเทรดดิ้ง จำกัด (สำนักงานใหญ่) โดยเสนอราคาเป็นเงิน 240,429.00 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มภาษีอื่น ค่าจดทะเบียน ค่าขนส่ง และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง

วงเงินงบประมาณ

240,429.00

วันที่ประกาศ : 17 พ.ย. 2564
Skip to content