วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > จ้างทำกล่องกระดาษลูกฟูก จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ได้รับคัดเลือก ได้แก่ บริษัท สหเรืองโรจน์แพ็คเกจจิ้ง จำกัด โดยเสนอราคาเป็นเงิน 370,500.00 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

จ้างทำกล่องกระดาษลูกฟูก จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ได้รับคัดเลือก ได้แก่ บริษัท สหเรืองโรจน์แพ็คเกจจิ้ง จำกัด โดยเสนอราคาเป็นเงิน 370,500.00 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

วงเงินงบประมาณ

370,500.00

วันที่ประกาศ : 1 พ.ย. 2566
Skip to content