วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง > “จ้างทำกระเป๋าใส่ดินสอ 2 ซิปและแฟ้มใส่เอกสาร ธนาคารโรงเรียน ธนาคารออมสิน ปี 2561 ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : เม.ย.61 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : โครงการธนาคารโรงเรียน”

“จ้างทำกระเป๋าใส่ดินสอ 2 ซิปและแฟ้มใส่เอกสาร ธนาคารโรงเรียน ธนาคารออมสิน ปี 2561 ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : เม.ย.61 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : โครงการธนาคารโรงเรียน”

วันที่ประกาศ : 1 ม.ค. 2513
Skip to content