วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > จ้างทำกระเป๋าเดินทางแบบพักเก็บได้ ให้กับบริษัทผู้ประกอบการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งเป็นผู้มีอุปการคุณกับธุรกิจธนาคารออมสิน โดยวิธีตกลงราคา

จ้างทำกระเป๋าเดินทางแบบพักเก็บได้ ให้กับบริษัทผู้ประกอบการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งเป็นผู้มีอุปการคุณกับธุรกิจธนาคารออมสิน โดยวิธีตกลงราคา

วันที่ประกาศ : 1 ม.ค. 2513

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content