วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง > จ้างถ่ายทอดสดการออกรางวัลสลากออมสินพิเศษทางสื่อออนไลน์ (Facebook) และทางสถานีโทรทัศน์ ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : ม.ค. 2565 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : ค่าใช้จ่ายออกสลาก

จ้างถ่ายทอดสดการออกรางวัลสลากออมสินพิเศษทางสื่อออนไลน์ (Facebook) และทางสถานีโทรทัศน์ ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : ม.ค. 2565 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : ค่าใช้จ่ายออกสลาก

วงเงินงบประมาณ

8,400,000.00

วันที่ประกาศ : 14 ธ.ค. 2564
Skip to content