วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง > จ้างถ่ายทอดสดการออกรางวัลสลากออมสินพิเศษผ่านสื่อออนไลน์ของสถานี (Facebook Live) และผ่านสถานีโทรทัศน์ ปี 2566 ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : ม.ค. 2566 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : ค่าใช้จ่ายออกสลาก

จ้างถ่ายทอดสดการออกรางวัลสลากออมสินพิเศษผ่านสื่อออนไลน์ของสถานี (Facebook Live) และผ่านสถานีโทรทัศน์ ปี 2566 ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : ม.ค. 2566 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : ค่าใช้จ่ายออกสลาก

วงเงินงบประมาณ

5,080,000.00

วันที่ประกาศ : 3 ม.ค. 2566
Skip to content