วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง > จ้างถ่ายทอดสดการอกรางวัลสลากออมสินพิเศษทางโทรทัศน์ และทางสื่อออนไลน์ (Facebook) โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์ ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : ธ.ค. 63 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : ค่าใช้จ่ายออกสลาก

จ้างถ่ายทอดสดการอกรางวัลสลากออมสินพิเศษทางโทรทัศน์ และทางสื่อออนไลน์ (Facebook) โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์ ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : ธ.ค. 63 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : ค่าใช้จ่ายออกสลาก

วงเงินงบประมาณ

8,337,600.00

วันที่ประกาศ : 28 ธ.ค. 2563