วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > จ้างถอดย้ายป้ายประกาศอัตราแลกเปลี่ยนจากธนาคารออมสินสาขาที่ยกเลิกการให้บริการ ติดตั้งให้ธนาคารออมสินสาขาที่เปิดให้บริการรับแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ได้รับคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ทาร์เล้นท์ เทคโนโลยี จำกัด โดยเสนอราคาเป็นเงิน 362,130.80 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

จ้างถอดย้ายป้ายประกาศอัตราแลกเปลี่ยนจากธนาคารออมสินสาขาที่ยกเลิกการให้บริการ ติดตั้งให้ธนาคารออมสินสาขาที่เปิดให้บริการรับแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ได้รับคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ทาร์เล้นท์ เทคโนโลยี จำกัด โดยเสนอราคาเป็นเงิน 362,130.80 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

วงเงินงบประมาณ

362,130.80

วันที่ประกาศ : 15 พ.ย. 2565
Skip to content