วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง > จ้างติดตามหนี้ค้่างชำระธุรกิจบัตรเครดิตตั้งแต่ 1-90 วัน ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : มิ.ย. 2565 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : ค่าติดตามหนี้

จ้างติดตามหนี้ค้่างชำระธุรกิจบัตรเครดิตตั้งแต่ 1-90 วัน ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : มิ.ย. 2565 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : ค่าติดตามหนี้

วงเงินงบประมาณ

2,000,000.00

วันที่ประกาศ : 8 มิ.ย. 2565
Skip to content