วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง > จ้างติดตามหนี้ค้างชำระเกิน 7 วันขึ้นไป ระยะเวลาที่คาดจะซื้อจะจ้าง : ต.ค. 61 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : จ้างบริษัทติดตามหนี้ที่เป็นหนี้ค้างชําระ 1 – 3 เดือน

จ้างติดตามหนี้ค้างชำระเกิน 7 วันขึ้นไป ระยะเวลาที่คาดจะซื้อจะจ้าง : ต.ค. 61 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : จ้างบริษัทติดตามหนี้ที่เป็นหนี้ค้างชําระ 1 – 3 เดือน

วันที่ประกาศ : 1 ม.ค. 2513
Skip to content