วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง > “จ้างติดตามหนี้ค้างชำระธุรกิจบัตรเครดิตค้างชำระตั้งแต่ 91 วันขึ้นไป และหรือบัตรถูกยกเลิกวงเงินถาวร “

“จ้างติดตามหนี้ค้างชำระธุรกิจบัตรเครดิตค้างชำระตั้งแต่ 91 วันขึ้นไป และหรือบัตรถูกยกเลิกวงเงินถาวร “

วันที่ประกาศ : 1 ม.ค. 2513
Skip to content