วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > จ้างติดตั้งมู่ลี่ บริเวณสำนักงานธนาคารออมสินภาค 1 ตั้งอยู่ที่ อาคาร 17 ชั้น 3 ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ได้รับคัดเลือก ได้แก่ บริษัท เอสเอสสุสินเดคคอเรท จำกัด จำกัด โดยเสนอราคาเป็นเงิน 125,000.00 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

จ้างติดตั้งมู่ลี่ บริเวณสำนักงานธนาคารออมสินภาค 1 ตั้งอยู่ที่ อาคาร 17 ชั้น 3 ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ได้รับคัดเลือก ได้แก่ บริษัท เอสเอสสุสินเดคคอเรท จำกัด จำกัด โดยเสนอราคาเป็นเงิน 125,000.00 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

วงเงินงบประมาณ

125,000.00

วันที่ประกาศ : 16 ธ.ค. 2565
Skip to content