วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง > จ้างตรวจสุขภาพ ประจำปี 2566 ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : ก.พ. 2566 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล

จ้างตรวจสุขภาพ ประจำปี 2566 ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : ก.พ. 2566 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล

วงเงินงบประมาณ

9,560,800.00

วันที่ประกาศ : 23 ก.พ. 2566
Skip to content