วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง > จ้างตรวจสุขภาพ ประจำปี 2564 ระยะเวลาที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : เม.ย. 64 โดยใช้ประมาณจากงาน : เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล

จ้างตรวจสุขภาพ ประจำปี 2564 ระยะเวลาที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : เม.ย. 64 โดยใช้ประมาณจากงาน : เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล

วงเงินงบประมาณ

7,799,500.00

วันที่ประกาศ : 24 ก.พ. 2564