วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง > จ้างตรวจสุขภาพ ประจำปี 2561 ให้แก่พนักงานและลูกจ้างที่ปฏิบัติงาน ณ ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ ระยะเวลาที่คาดจะซื้อจะจ้าง : ก.ย. 61 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : กลุ่มอื่น ๆ

จ้างตรวจสุขภาพ ประจำปี 2561 ให้แก่พนักงานและลูกจ้างที่ปฏิบัติงาน ณ ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ ระยะเวลาที่คาดจะซื้อจะจ้าง : ก.ย. 61 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : กลุ่มอื่น ๆ

วันที่ประกาศ : 1 ม.ค. 2513
Skip to content