วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง > จ้างตรวจสุขภาพประจำปี 2565 ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : มิ.ย. 2565 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล

จ้างตรวจสุขภาพประจำปี 2565 ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : มิ.ย. 2565 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล

วงเงินงบประมาณ

9,787,900.00

วันที่ประกาศ : 24 พ.ค. 2565
Skip to content