วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > “จ้างตรวจสุขภาพประจำปี 2562 ให้แก่พนักงานและลูกจ้างที่ปฏิบัติงาน ณ ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ ระยะเวลาที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : มิ.ย.62”

“จ้างตรวจสุขภาพประจำปี 2562 ให้แก่พนักงานและลูกจ้างที่ปฏิบัติงาน ณ ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ ระยะเวลาที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : มิ.ย.62”

วันที่ประกาศ : 1 ม.ค. 2513
Skip to content