วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง > “จ้างตรวจสอบความปลอดภัยของระบบงานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์สำหรับประเมินราคาหลักทรัพย์ GIS บนอุปกรณ์สื่อสาร โดยวิธีตกลงราคา “

“จ้างตรวจสอบความปลอดภัยของระบบงานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์สำหรับประเมินราคาหลักทรัพย์ GIS บนอุปกรณ์สื่อสาร โดยวิธีตกลงราคา “

วันที่ประกาศ : 1 ม.ค. 2513

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content