วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง > จ้างตรวจสอบความปลอดภัยของระบบเครือข่ายสื่อสารและระบบเครื่องคอมคอมพิวเตอร์ของธนาคาร ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : มี.ค. 2565 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : ค่าจ้างเหมาบริการ

จ้างตรวจสอบความปลอดภัยของระบบเครือข่ายสื่อสารและระบบเครื่องคอมคอมพิวเตอร์ของธนาคาร ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : มี.ค. 2565 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : ค่าจ้างเหมาบริการ

วงเงินงบประมาณ

12,000,000.00

วันที่ประกาศ : 25 ก.พ. 2565
Skip to content