วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง > จ้างตกแต่งสถานที่ GSB Infinite Lounge ณ ศูนย์บริการถนนห้วยแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2562 ระยะเวลาที่คาดจะซื้อจะจ้าง : กุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : ค่าจ้าง้หมาบริการ

จ้างตกแต่งสถานที่ GSB Infinite Lounge ณ ศูนย์บริการถนนห้วยแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2562 ระยะเวลาที่คาดจะซื้อจะจ้าง : กุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : ค่าจ้าง้หมาบริการ

วันที่ประกาศ : 1 ม.ค. 2513
Skip to content