วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > จ้างดูแลและพัฒนาระบบศูนย์เรียนรู้ e-Library โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ได้รับคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ดิมดาต้า ซิสเต็มส์ จำกัด โดยเสนอราคาเป็นเงิน 160,500.00 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

จ้างดูแลและพัฒนาระบบศูนย์เรียนรู้ e-Library โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ได้รับคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ดิมดาต้า ซิสเต็มส์ จำกัด โดยเสนอราคาเป็นเงิน 160,500.00 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

วงเงินงบประมาณ

160,500.00

วันที่ประกาศ : 23 ส.ค. 2564
Skip to content