วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > จ้างดูแลและบำรุงรักษาระบบ e-Testing (เดิม) ปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ได้รับคัดเลือก ได้แก่ บริษัท สี่จุดศูนย์ จำกัด โดยเสนอราคาเป็นเงิน 349,890.00 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

จ้างดูแลและบำรุงรักษาระบบ e-Testing (เดิม) ปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ได้รับคัดเลือก ได้แก่ บริษัท สี่จุดศูนย์ จำกัด โดยเสนอราคาเป็นเงิน 349,890.00 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

วงเงินงบประมาณ

349,900.00

วันที่ประกาศ : 14 ก.พ. 2567
Skip to content