วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง > จ้างดูแลและบริการจัดการ Social Media ของฝ่ายธุรกิปริวรรต ระยะเวลาที่คาดจะซื้อจะจ้าง : มิ.ย.63 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : งานผลิตภัณฑ์และส่งเสริมการตลาดธุรกิจปริวรรตและโอนเงินตราต่างประเทศ

จ้างดูแลและบริการจัดการ Social Media ของฝ่ายธุรกิปริวรรต ระยะเวลาที่คาดจะซื้อจะจ้าง : มิ.ย.63 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : งานผลิตภัณฑ์และส่งเสริมการตลาดธุรกิจปริวรรตและโอนเงินตราต่างประเทศ

วงเงินงบประมาณ

690,150.00

วันที่ประกาศ : 9 มิ.ย. 2563