วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง > จ้างดูแลบำรุงรักษาระบบงานเว็บไซต์อินเทอร์เน็ตธนาคารออมสิน ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : ธ.ค. 63 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : ค่าจ้างเหมาบริการ

จ้างดูแลบำรุงรักษาระบบงานเว็บไซต์อินเทอร์เน็ตธนาคารออมสิน ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : ธ.ค. 63 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : ค่าจ้างเหมาบริการ

วงเงินงบประมาณ

911,640.00

วันที่ประกาศ : 2 ธ.ค. 2563