วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง > จ้างดำเนินกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการออม ” พี่อ้อย พี่ฉอด ออมทัวร์ ออมใจ By ธนาคารออมสิน” ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : ก.ย. 2566 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : โครงการสื่อสารธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคารออมสิน

จ้างดำเนินกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการออม ” พี่อ้อย พี่ฉอด ออมทัวร์ ออมใจ By ธนาคารออมสิน” ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : ก.ย. 2566 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : โครงการสื่อสารธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคารออมสิน

วงเงินงบประมาณ

3,000,000.00

วันที่ประกาศ : 28 ก.ย. 2566
Skip to content