วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง > จ้างดำเนินกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการออม “ธนาคารออมสิน Presents พี่อ้อยพี่ฉอด ออมทัวร์ออมใจ Seasons 2” ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : พ.ค. 2567 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : โครงการส่งเสริมการออมและให้ความรู้ทางการเงิน

จ้างดำเนินกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการออม “ธนาคารออมสิน Presents พี่อ้อยพี่ฉอด ออมทัวร์ออมใจ Seasons 2” ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : พ.ค. 2567 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : โครงการส่งเสริมการออมและให้ความรู้ทางการเงิน

วงเงินงบประมาณ

6,000,000.00

วันที่ประกาศ : 28 พ.ค. 2567
Skip to content