วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง > “จ้างดำเนินการถ่ายทอดเสียงทางวิทยุ ระยะเวลาที่จะซื้อจะจ้าง : มกราคม 2562 ซึ่งใช้งบประมาณจากโครงการ :ค่าใช้จ่ายออกสลาก”

“จ้างดำเนินการถ่ายทอดเสียงทางวิทยุ ระยะเวลาที่จะซื้อจะจ้าง : มกราคม 2562 ซึ่งใช้งบประมาณจากโครงการ :ค่าใช้จ่ายออกสลาก”

วันที่ประกาศ : 1 ม.ค. 2513
Skip to content