วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง > “จ้างดำเนินการจัดประชุมผู้บริหารระดับผู้จัดการสาขาขึ้นไป ระยะเวลาที่คาดจะซื้อจะจ้าง : ม.ค. 62 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : โครงการพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2562”

“จ้างดำเนินการจัดประชุมผู้บริหารระดับผู้จัดการสาขาขึ้นไป ระยะเวลาที่คาดจะซื้อจะจ้าง : ม.ค. 62 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : โครงการพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2562”

วันที่ประกาศ : 1 ม.ค. 2513
Skip to content