วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > จ้างซ่อมแซมโครงสร้างอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ได้รับคัดเลือก ได้แก่ บริษัท วัน เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ส จำกัด โดยเสนอราคาเป็นเงิน 435,000.00 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

จ้างซ่อมแซมโครงสร้างอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ได้รับคัดเลือก ได้แก่ บริษัท วัน เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ส จำกัด โดยเสนอราคาเป็นเงิน 435,000.00 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

วงเงินงบประมาณ

436,700.00

วันที่ประกาศ : 1 มี.ค. 2567
Skip to content