วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง > “จ้างซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่ลิฟต์ อาคารคลัง พัสดุลาดพร้าว ๙๙ ธนาคารออมสิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ว.เกียรติ แอนด์ ฟูจิ จำกัด โดยเสนอราคาเป็นเงิน 199,900 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง”

“จ้างซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่ลิฟต์ อาคารคลัง พัสดุลาดพร้าว ๙๙ ธนาคารออมสิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ว.เกียรติ แอนด์ ฟูจิ จำกัด โดยเสนอราคาเป็นเงิน 199,900 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง”

วันที่ประกาศ : 1 ม.ค. 2513
Skip to content