วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง > จ้างซ่อมแซมพื้นที่ปฏิบัติงานอาคาร 4 ชั้น 8-10 ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ ระยะเวลาที่คาดจะซื้อจะจ้าง : พ.ย.63 ซึ่งใช้งบประมารจาก :โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารสำนักงานใหญ่

จ้างซ่อมแซมพื้นที่ปฏิบัติงานอาคาร 4 ชั้น 8-10 ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ ระยะเวลาที่คาดจะซื้อจะจ้าง : พ.ย.63 ซึ่งใช้งบประมารจาก :โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารสำนักงานใหญ่

วงเงินงบประมาณ

1,546,000.00

วันที่ประกาศ : 25 พ.ย. 2563