วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > จ้างซ่อมแซมฝ้าเพดานและห้องน้ำ พื้นที่ให้บริการลูกค้าของส่วนธุรกิจเงินฝาก สำนักพหลโยธิน อาคาร 1 ชั้น 1 ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท รุ่งอุดมทรัพย์59 จำกัด โดยเสนอราคาเป็นเงิน 121,000.00 บาท ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

จ้างซ่อมแซมฝ้าเพดานและห้องน้ำ พื้นที่ให้บริการลูกค้าของส่วนธุรกิจเงินฝาก สำนักพหลโยธิน อาคาร 1 ชั้น 1 ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท รุ่งอุดมทรัพย์59 จำกัด โดยเสนอราคาเป็นเงิน 121,000.00 บาท ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

วงเงินงบประมาณ

121,600.00

วันที่ประกาศ : 24 มิ.ย. 2565