วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง > จ้างจัดโครงการศึกษาดูงานนักบริหารจัดการดีเด่น สังกัดสายงานกิจการสาขา โครงการ GSB Awards 2022 ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : ส.ค. 2566 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : ค่าจ้างเหมาบริการ

จ้างจัดโครงการศึกษาดูงานนักบริหารจัดการดีเด่น สังกัดสายงานกิจการสาขา โครงการ GSB Awards 2022 ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : ส.ค. 2566 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : ค่าจ้างเหมาบริการ

วงเงินงบประมาณ

2,271,400.00

วันที่ประกาศ : 24 ส.ค. 2566
Skip to content