วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง > จ้างจัดหาพื้นที่ออกบูธงาน Money Expo ประจำปี 2564 ระยะเวลาที่คาดจะซื้อจะจ้าง : พ.ย.64 โดยใช้งบประมาณจาก : โครงการสื่อสารธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคารออมสิน

จ้างจัดหาพื้นที่ออกบูธงาน Money Expo ประจำปี 2564 ระยะเวลาที่คาดจะซื้อจะจ้าง : พ.ย.64 โดยใช้งบประมาณจาก : โครงการสื่อสารธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคารออมสิน

วงเงินงบประมาณ

10,982,239.25

วันที่ประกาศ : 1 พ.ย. 2564
Skip to content