วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง > จ้างจัดหาพันธมิตรธุรกิจ (ร้านค้า) เพื่อให้บริการร้านค้ารับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ร่วมจัดโปรแกรมผ่อนชำระ และจัดกิจกรรมการตลาดสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารออมสิน ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : ธ.ค. 2564 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : งานพัฒนาผลิตภัณฑ์และส่งเสริมการตลาดธุรกิจบัตรเครดิตและสินเชื่อบัตรเงินสด

จ้างจัดหาพันธมิตรธุรกิจ (ร้านค้า) เพื่อให้บริการร้านค้ารับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ร่วมจัดโปรแกรมผ่อนชำระ และจัดกิจกรรมการตลาดสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารออมสิน ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : ธ.ค. 2564 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : งานพัฒนาผลิตภัณฑ์และส่งเสริมการตลาดธุรกิจบัตรเครดิตและสินเชื่อบัตรเงินสด

วงเงินงบประมาณ

1,498,000.00

วันที่ประกาศ : 13 ธ.ค. 2564
Skip to content