วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง > “จ้างจัดบูธพร้อมติดตั้ง และจัดกิจกรรมงาน Smart SME Expo 2018 และงาน Thailand Industry Expo 2018 ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : มิ.ย.61 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : โครงการสื่อสารธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคารออมสิน “

“จ้างจัดบูธพร้อมติดตั้ง และจัดกิจกรรมงาน Smart SME Expo 2018 และงาน Thailand Industry Expo 2018 ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : มิ.ย.61 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : โครงการสื่อสารธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคารออมสิน “

วงเงินงบประมาณ

1,000,000.00

วันที่ประกาศ : 19 มิ.ย. 2561