วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง > “จ้างจัดบูธพร้อมติดตั้ง รื้อถอน และจัดกิจกรรมงาน “”มหกรรมพาลูกเที่ยวดะ ปี 2 (The Family Trip EXPO 2018)”” ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : มิ.ย. ซึ่งใช้งบประมาณจาก : โครงการสื่อสารธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคารออมสิน “

“จ้างจัดบูธพร้อมติดตั้ง รื้อถอน และจัดกิจกรรมงาน “”มหกรรมพาลูกเที่ยวดะ ปี 2 (The Family Trip EXPO 2018)”” ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : มิ.ย. ซึ่งใช้งบประมาณจาก : โครงการสื่อสารธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคารออมสิน “

วงเงินงบประมาณ

690,246.00

วันที่ประกาศ : 22 มิ.ย. 2561