วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง > จ้างจัดทำ Mobile Application เพื่อการให้ความรู้ด้านการเงินและการวางแผนการลงทุน ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : มิ.ย. 2565 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : โครงการจัดทำเครื่องมือวางแผนทางการเงินบน Mobile Application

จ้างจัดทำ Mobile Application เพื่อการให้ความรู้ด้านการเงินและการวางแผนการลงทุน ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : มิ.ย. 2565 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : โครงการจัดทำเครื่องมือวางแผนทางการเงินบน Mobile Application

วงเงินงบประมาณ

3,000,000.00

วันที่ประกาศ : 23 มิ.ย. 2565
Skip to content