วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > จ้างจัดทำโล่ โครงการออมสิน 108 ปี อิ่มนี้เพื่อน้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ได้รับคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ดับเบิ้ล เอ็นจอย จำกัด โดยเสนอราคาเป็นเงิน 117,288.00 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

จ้างจัดทำโล่ โครงการออมสิน 108 ปี อิ่มนี้เพื่อน้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้ได้รับคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ดับเบิ้ล เอ็นจอย จำกัด โดยเสนอราคาเป็นเงิน 117,288.00 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

วงเงินงบประมาณ

117,288.00

วันที่ประกาศ : 8 ต.ค. 2564
Skip to content