วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง > จ้างจัดทำเว็บไซต์กลุ่มลูกค้าบุคคล ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : ธ.ค. 2564 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ส่งเสริมการออม new GEN

จ้างจัดทำเว็บไซต์กลุ่มลูกค้าบุคคล ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : ธ.ค. 2564 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ส่งเสริมการออม new GEN

วงเงินงบประมาณ

5,000,000.00

วันที่ประกาศ : 21 ธ.ค. 2564
Skip to content