วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง > จ้างจัดทำสื่อการเรียนรู้และสร้างความตระหนักด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Cybersecurity Awareness ) ปี 2564 ระยะเวลาที่คาดจะซื้อจะจ้าง : พ.ย.2564 โดยใช้งบประมาณจาก : ค่าจ้างเหมาบริการ

จ้างจัดทำสื่อการเรียนรู้และสร้างความตระหนักด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Cybersecurity Awareness ) ปี 2564 ระยะเวลาที่คาดจะซื้อจะจ้าง : พ.ย.2564 โดยใช้งบประมาณจาก : ค่าจ้างเหมาบริการ

วงเงินงบประมาณ

2,560,000.00

วันที่ประกาศ : 24 พ.ย. 2564
Skip to content