วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง > จ้างจัดทำพร้อมเปลี่ยนสติ๊กเกอร์ป้ายไฟประชาสัมพันธ์เครื่องบริการอิเล็กทรอนิกส์ (Self service) ให้รองรับรูปแบบการให้บริการ หน้าสาขา/หน่วยให้บริการ ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : ส.ค. 2565 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : ค่าซ่อมแซมเครื่องมือเครื่องใช้

จ้างจัดทำพร้อมเปลี่ยนสติ๊กเกอร์ป้ายไฟประชาสัมพันธ์เครื่องบริการอิเล็กทรอนิกส์ (Self service) ให้รองรับรูปแบบการให้บริการ หน้าสาขา/หน่วยให้บริการ ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : ส.ค. 2565 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : ค่าซ่อมแซมเครื่องมือเครื่องใช้

วงเงินงบประมาณ

930,000.00

วันที่ประกาศ : 22 ส.ค. 2565