วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง > จ้างจัดกิจรรมงาน ALPHA DAY ปีที่ 2 ระยะเวลาที่คาดจะซื้อจะจ้าง : พ.ย.63 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : ค่าฝึกอบรมสัมนา

จ้างจัดกิจรรมงาน ALPHA DAY ปีที่ 2 ระยะเวลาที่คาดจะซื้อจะจ้าง : พ.ย.63 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : ค่าฝึกอบรมสัมนา

วงเงินงบประมาณ

999,754.50

วันที่ประกาศ : 18 พ.ย. 2563