วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง > “จ้างจัดกิจกรรม The Ultimate Experience By GSB Infinite Banking “”Serene Sukhothai, A peaceful dawn of Thailand”” ณ จังหวัดพิษณุโลก – จังหวัดสุโขทัย สำหรับลูกค้าบุคคลรายใหญ่ ประจำปี 2561 ระยะเวลาที่คาดจะซื้อจะจ้าง : ต.ค.61 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : กลุ่มอื่นๆ”

“จ้างจัดกิจกรรม The Ultimate Experience By GSB Infinite Banking “”Serene Sukhothai, A peaceful dawn of Thailand”” ณ จังหวัดพิษณุโลก – จังหวัดสุโขทัย สำหรับลูกค้าบุคคลรายใหญ่ ประจำปี 2561 ระยะเวลาที่คาดจะซื้อจะจ้าง : ต.ค.61 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : กลุ่มอื่นๆ”

วันที่ประกาศ : 1 ม.ค. 2513
Skip to content