วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง > จ้างจัดกิจกรรม GSB Insightful Journey : Business Co-creation in Myanmar สำหรับกลุ่มทายาทสินทรัพย์สูง ประจำปี 2561 ระยะเวลาที่คาดจะซื้อจะจ้าง : พ.ย. 61 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : งานส่งเสริมธุรกิจกับลูกค้า High Net Worth

จ้างจัดกิจกรรม GSB Insightful Journey : Business Co-creation in Myanmar สำหรับกลุ่มทายาทสินทรัพย์สูง ประจำปี 2561 ระยะเวลาที่คาดจะซื้อจะจ้าง : พ.ย. 61 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : งานส่งเสริมธุรกิจกับลูกค้า High Net Worth

วันที่ประกาศ : 1 ม.ค. 2513
Skip to content