วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง > จ้างจัดกิจกรรม GSB Infinite Live Dan La Cuisine by chef’s Phol” ประจำปี 2563 ระยะเวลาที่คาดจะซื้อจะจ้าง : ก.ค.63 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : งานส่งเสริมธุรกิจกับลูกค้า Hight Net worth

จ้างจัดกิจกรรม GSB Infinite Live Dan La Cuisine by chef’s Phol” ประจำปี 2563 ระยะเวลาที่คาดจะซื้อจะจ้าง : ก.ค.63 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : งานส่งเสริมธุรกิจกับลูกค้า Hight Net worth

วงเงินงบประมาณ

660,725.00

วันที่ประกาศ : 30 มิ.ย. 2563
Skip to content