วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง > จ้างจัดกิจกรรม สร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างธนาคารออมสินและกลุ่มผู้ประกอบการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : ธ.ค. 2564 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : งานนพัฒนาผลิตภัณฑ์และส่งเสริมการตลาดธุรกิจสินเชื่อลูกค้าบุคคล

จ้างจัดกิจกรรม สร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างธนาคารออมสินและกลุ่มผู้ประกอบการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : ธ.ค. 2564 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : งานนพัฒนาผลิตภัณฑ์และส่งเสริมการตลาดธุรกิจสินเชื่อลูกค้าบุคคล

วงเงินงบประมาณ

1,600,000.00

วันที่ประกาศ : 9 ธ.ค. 2564
Skip to content